Нашим клієнтам

Відповідно до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” емітенти цінних паперів зобов'язані мати власний веб-сайт акціонерного товариства (АТ).

Емітенти повинні розміщувати на власному веб-сайті наступну інформацію:

  • особливу інформацію;
  • квартальні звіти;
  • регулярну (проміжну, річну) інформацію;
  • структуру власності (для емітентів визначених Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок»);
  • повідомлення про проведення загальних зборів та іншу інформацію щодо зборів передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».
  • іншу інформацію передбачену законодавством.